İlanlar
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

 

 

 

BURUCİYE A.Ş.

 

 

Aşağıda belirtilen taşınmaz mallar ihale edilecektir.

 

 

1-İdarenin:

 

 

a) Adı

:

Sivas BURUCİYE A.Ş.

b) Adresi

:

Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi No:33 SİVAS

c) Telefon ve Faks Numarası

:

0 346 225 55 02 – 0 346  225 69 68

2- İhalenin

 

 

a) Yapılacağı Yer

:

Buruciye A. Ş. İdari Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati

c) Türü                                                                              

:

:

20.09.2019 13:45-14:45

Muhammen Bedel Üzerinden Açık Artırma Usulü İle

3- Tekliflerin

 

 

a) Verileceği yer

:

Buruciye A. Ş. İdari Binası Toplantı Salonu

 

b) Saatler

:

C Blok 1. Kat

1 Nolu Bağımsız Bölüm  13:45

2 Nolu Bağımsız Bölüm  14:00

3 Nolu Bağımsız Bölüm  14:15

 

C Blok 2. Kat

5 Nolu Bağımsız Bölüm  14:30

 

C Blok 4. Kat

14 Nolu Bağımsız Bölüm 14:45

            

          Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

4- İhale Konusu İşlerin

 

 

İşin Tanımı

:

 

 

 

 

 

Sivas İli Merkez İlçe Yeni Mahalle 2409 Ada 20 Nolu Parsel

C Blok 1. Kat 1,2,3 Nolu Bağımsız Bölüm ,

C Blok 2. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm ve

C Blok 4. Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm’de Bulunan Taşınmaz Malların Satış İlanı

İşin Niteliği                      

:

Taşınmaz Mal Satışı

İşin Miktarı                      

:

5 Adet

5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer

:

İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.