İlanlar
ZEYİLNAME

ZEYİLNAME

24 Aralık 2019 Salı günü saat 10:00 da yapılacağı duyurulan MAKİNE EKİPMAN TESİSİ İHALESİ İşimizin İdari Şartnamesinin 41. Maddesinde bulunan Ödeme Yeri ve Şartlarında aşağıda belirtilen şekilde revize yapılmıştır.

BİR (1) ADET 20 TON/SAAT KAPASİTELİ KARMA AYVAN YEMİ TESİSİ MAKİNE EKİPMAN İHALESİ

Eski

Madde 41- Ödeme Yeri ve Şartları

 

41.1 Teknik Şartnamede belirtilen ekipmanların toplam bedelinin %30'una kadar peşinat, teminat mektubu karşılığı ödenecektir. Teknik şartnamede belirtilen ekipmanların tamamının montaj sahasına tutanak ile tesliminden sonra toplam bedelin %20 si kadar ödeme yapılacaktır.  Montaj ve Devreye alma ile teknik şartnamede belirtilen performans testlerinin tutanak ile kabulü sonrası kalan %50 bakiye otuz (30) iş günü içerisinde yüklenici firmaya ödenir.

Yeni

Madde 41- Ödeme Yeri ve Şartları

 

41.1 Teknik Şartnamede belirtilen ekipmanların toplam bedelinin %30'una kadar peşinat, teminat mektubu karşılığı ödenecektir. Teknik şartnamede belirtilen ekipmanların tamamının montaj sahasına tutanak ile tesliminden sonra toplam bedelin %30’u kadar ödeme yapılacaktır.  Montaj ve Devreye alma ile teknik şartnamede belirtilen performans testlerinin tutanak ile kabulü sonrası kalan %40 bakiye otuz (30) iş günü içerisinde yüklenici firmaya ödenir.